İngiltere’nin Osmanlı ve Türkiye Aleyhinde Faaliyetleri

İNGİLTERE’NİN OSMANLI VE TÜRKİYE ALEYHİNDE FAALİYETLERİ 1
1.    İngiliz olan Darwin Türklerin aşağı millet olduğunu ve yok edilmesi gerektiğini söylemişti.
Darwin’in sözü:
"Doğal seleksiyona dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa, TÜRKLER tarafından işgal edildiğinde, Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı, ama artık bugün Avrupa'nın TÜRKLER tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde TÜRK BARBARLIĞINA karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, BU TÜR AŞAĞI IRKLARIN ÇOĞUNUN MEDENİLEŞMİŞ YÜKSEK IRKLAR TARAFINDAN ELİMİNE EDİLECEĞİNİ (YOK EDİLECEĞİNİ) GÖRÜYORUM."
2.    1880-1885 yılları arasında İngiltere'nin başbakanlığını yürüten Gladstone Osmanlı’ya ve Türk Milleti'ne sayısız hakaretler etmiştir. Bunlardan biri şudur:
“Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Medeniyetimizin bekası için onları Asya steplerine geri sürmeli veya Anadolu'da yok etmeliyiz. Türklerin yaptıkları kötülükler yalnız bir surette ortadan kaldırılabilir: Kendileri yok olmakla.”
PKK yöneticisi Duran Kalkan da yakın zaman önce yaptığı bir konuşmasında, “Türkleri Orta Asya’ya süreceğiz, Erdoğan de Devlet de bunu bilsin” diyordu
3.    Gladstone Türkler ile ilgili "Bulgar Terörü ve Doğu Sorunu" isimli bir broşür yayınlamıştı. Bu broşürde Osmanlı’yı alabildiğine kötülüyor ve, "Türkler için en iyi yol pılı pırtılarını toplayıp, gitmeleridir…" çağrısı yapıyordu.
4.    Gladstone: “Kuran-ı Kerim yok edilmedikçe Avrupa’ya barış gelmeyecek.  Kuran’ı Müslümanların elinden almalıyız” diyordu.
5.    1898'de İngiltere başbakanı Lord Salisbury, "Osmanlı ülkesinin yarısında İngiltere'nin, yarısında Rusya'nın sözü geçsin" önerisinde bulundu.
6.    İngiltere başbakanı Lord Salisbury 1911 tarihli bir gizli belgede Türkler ile ilgili olarak şöyle diyordu:
Aynı maskara Osmanlılık devam ediyor. Fanatik cahil insanlar, barbar millet, kapitülasyonların da kalkmasını istiyorlar. Türkler daima Türk kalacaklar, hiçbir zaman Avrupalılaşamayacaklar…
7.    1880’lerde İngilizler derin devletinin Türk düşmanlığı Amerika'yı da etkisi altına aldı. İngiliz savaş bakanı olan Lord Kitchener "Türkiye'yi mahvedinceye kadar savaşa devam edeceğiz" diyordu.
8.    Savaş döneminde İngiliz başbakanı olan Lloyd George da savaş sırasında yazdığı notta şöyle diyordu:
Arapça konuşan her yer Osmanlı İmparatorluğu'ndan alınmalı ve manda haline getirilmelidir. Türkler Anadolu'nun büyük bir kısmına sahip olacaklar, fakat Avrupa'da hiçbir toprak sahibi olamayacaklardır.Türklere boğazlarda ve denizlerde hiçbir yer verilmeyecektir.Türkler yüzlerce yıl Avrupa'da kaldılar ve Avrupa'daki bütün belaların başı oldular. İstanbul Türk değildir, Yunanlıdır. Türkler oradan atılmalıdır.
9.    Türk düşmanı Lord Curson da Türklere beslediği düşmanlığı şöyle ifade ediyordu: "Türkler Avrupa'dan atılmalıdır."
10.  Birinci Dünya Savaşı daha devam ederken İngiltere Fransa’yla birlikte Osmanlı’nın ve Ortadoğu’nun parçalanmış haritasını çizdi. Sykes Picot anlaşması olarak bilinen bu gizli anlaşmaya göre, Trabzon Erzurum Van Bitlis ve Güneydoğu’nun bir kısmı Rusya’ya, Doğu Akdeniz Adana Antep Urfa Mardin Diyarbakır Musul ve Suriye kıyıları Fransa’ya, Hayfa ve Akka limanları Bağdat Basra ve Güney Mezopotomya İngiltere’ye verilecekti.
11.  Daha Osmanlı yıkılmadan İngiltere Ortadoğu’da Arap Devletleri Konfederasyonu kurulmasının planını yaptı ve şu an cetvelle çizilmiş gibi sınırları olan ülkeleri kurdu.

İNGİLTERE’NİN PKK’YA VE TÜRKİYE ALEYHİ FAALİYETLERE VERDİĞİ DESTEK
12.  İngiltere PKK’nın en önemli destekçilerinden biri oldu. ÖCALAN SAVUNMASINDA İNGİLTERE’NİN PKK’YA VERDİĞİ DESTEĞİ ŞÖYLE ANLATIYOR
“Bizim konumuza en akıllı yaklaşan İngiltere'dir... Bazı lordlar benimle görüşüp "sizi destekliyoruz" dediler.”
13.  İNGİLİZ MİLLETVEKİLLERİNİN ÖCALAN İLE GÖRÜŞTÜKLERİ, PKK’YI PARLAMENTODA SAVUNDUKLARI BİLİNİYOR. Bazı İngiliz milletvekilleri Şam’da Öcalan ile görüştü. PKK’nın Avrupa temsilcisi olarak bilinen Kani Yılmaz, İngiliz Parlamentosunda PKK’yı anlattı.
14.  MİT’İN OSLO’DA BAZI PKKLILARA YAPTIĞI MÜZAKARE GÖRÜŞMELERİNİ İNGİLİZ İSTİHBARATI ORGANİZE ETTİ. Daha sonra bu görüşmenin kayıtları basına sızdırıldı ve MİT aleyhinde kampanya yapıldı. MİT başkanı Hakan Fidan hakkında açılan dava için de bu görüşmenin kayıtları delil olarak kullanıldı.
15.  İNGİLTERE’NİN UYUŞTURUCU TRAFİĞİ PKK’NIN KONTROLÜNDE, İNGİLİZ HÜKÜMETİ BUNA KARŞI ÇIKMIYOR
16.  PKK ne zaman Güneydoğu’da sokak gösterileri yapsa, ayaklanma olsa ilk Türkiye aleyhinde haber yapan ülke İngiltere
17.  PKK, dağlarda dinlenmesi gereken radyolardan biri olarak İngiliz BBC’yi söylüyor. Militanların bu radyoyu dinlemesine izin veriyor.
18.  İngiliz basınında sık sık PKK’nın terör örgütleri listesinden çıkarılması gerektiği yönünde haberler yayınlanıyor.
19.  Gezi olaylarında göstericilere en çok desteği veren İngiliz basını oldu. Komünistlerin tüm yalan propagandalarına İngiliz basınında yer verildi ve Türkiye aleyhine kampanya yapıldı.
20.  Türkiye’de yeni yetişen ve Türkiye aleyhine haber yapan gazeteci kızlara en çok İngiltere destek verdi. Bunlara hep İngiliz basını sahip çıkıyor ve ünlü yapıyor.
21.  İngiliz basını (özellikle Economist ve Financial Times) Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden çok sayıda haber yaptılar. Erdoğan’ı Osmanlı padişahı gibi gösteren kapaklar yayınladılar.
İngiliz Basını her seçim öncesinde Türkiye’ye bir daha Ak Parti’yi seçmeyin, Türkiye kargaşaya sürüklenir, ülkenizin iyiliğini istiyorsanız Ak Parti’ye oy vermeyin diye haberler yaptılar.


İNGİLTERE’NİN OSMANLI VE TÜRKİYE ALEYHİNDE FAALİYETLERİ 2
1.    Osmanlı Devleti'ne "Hasta Adam" II. Abdülhamit'e de "Kızıl Sultan" adını takan İngilizlerdir. Başbakan Asquith bir konuşmasında: "Osmanlı Devleti ölüm döşeğine yattı. Dünya için bir şer ve fenalık yuvası olan bu hasta bir daha canlanmayacak" der.
2.    1882'de bir Osmanlı toprağı olan Mısır İngiliz orduları tarafından işgal edildi. Bundan sonraki dönemde İngiltere hep Osmanlı aleyhtarı bir politika izlemeye devam etti.
3.    İngiltere-Fransa ittifakı ile Rusya'nın 1907 yılında bir araya gelerek "Üçlü Antant"ı kurdular. İngiltere'nin Osmanlı'yı parçalama konusunda ilk adımlarından biri buydu.
4.    İngiltere I. Dünya Savaşı'nda ve sonrasında başta Ermeniler, Yunanlar ve Kürtler olmak üzere ayrılıkçı ve işgalci güçlere en büyük desteği veren ülke oldu.
5.    Savaş sonrasında imzalanan Mondros Mütarekesi Osmanlı İmparatorluğu için çok ağır şartlar içeriyordu. Özellikle de 7. ve 24. maddenin hükümleri, gerekli görüldüğü hallerde stratejik noktaların işgalini mümkün kılıyor, diğeri ise bir karışıklık çıktığı anda Doğu Anadolu Bölgesi'nin işgal devletleri tarafından işgal edilebileceğini öngörüyordu.
Mondros Mütarekesinin 11. Maddesine göre Kars, Ardahan ve Batum Türklerde kalacağı halde İngilizler bu eyaletlerin boşaltılmasını istediler.