Martı yumurtasındaki ince detay


Martılar yumurtalarını diğer kuşlar gibi yuvada değil deniz kenarındaki sarp kayalıkların düz çıkıntılarında saklarlar. 


Yumurtaların konik bir tasarıma sahip olması yuvarlanınca dar bir daire çizerek kendi etrafında dönmesini sağlar ve uçurumdan aşağı düşmesini engeller. Bu ince tasarım tesadüflerin değil üstün bir aklın tecellisidir.


...Şüphesiz sizin Rabbiniz şefkatli ve merhametlidir. [Nahl Suresi, 7]