KURAN'A GÖRE BOŞANMA (TALAK) NASILDIR ?

Kurandaki Boşanma Yönteminin Özeti:

• Boşanmaya karar vermeden önce çift için 4 aylık bir düşünme ölçüp tartma dönemi gereklidir. (2:226)
• Bu dört ayın sonunda boşanmaya kararlı iseler kadının bekleme süresi başlar bu sure içerisinde kadın ve erkek aynı evde kalırlar.(65:1)
• Bu sure içerisinde çift boşanmamaya karar verirlerse boşanma işlemi derhal geri çekilir. (2:229)
• Kadının bekleme süresinde çiftler arasında cinsel ilişki olursa boşanma işlemi fesh edilmis olur. (65:1)
• Normal adet gören kadının bekleme süresi üç defa adet görene kadar, adet görmeyen kadınların bekleme süresi üç ay, ve gebe kadınların bekleme süresi doğum yapıncaya kadardır. (2:228 ve 65:4)
• Evliler arasında henüz cinsel ilişki olmamış ise kadın için herhangi bir bekleme süresi yoktur (33.49)
• Eğer kadının bekleme süresinden sonra da çiftler boşanmaya kararlı iseler boşanma işleminin tamamlanması için iki şahit gereklidir. (65:2)
• Bu yolu takip ederek boşanan çift tekrar yeniden evlenebilirler. Bu yeniden evlenme iki defa gerçekleşebilir. Üçüncüsünde kadın başka bir şahısla evlenip ondan aynı yöntemle boşanmadıktan sonra bu iki çift birbirleriyle tekrar evlenemezler. (2:230)

Allah'ın yoluna bağlı kalınız çünkü saadet oradadır.


Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yazı